top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราได้ตระหนักถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นลูกค้าให้ไว้กับเราด้วยความสมัครใจ ทางเราให้ความเคารพลูกค้าโดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ลูกค้าที่มีต่อทางเรา ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นไปอย่างปลอดภัย

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านได้ตกลงยินยอมสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ ทางเราเพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น จะไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกทราบเป็นอันขาด

ข้อมูลใดบ้างที่ทางบริษัทจำเป็นต้องทราบเพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้า มีดังต่อไปนี้

 • ชื่อ นามสกุล

 • ที่อยู่เพื่อการจัดส่ง

 • เบอร์โทรศัพท์

 • เบอร์มือถือ

 • อีเมล์

 • ที่อยู่จัดส่ง

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ท่านเองสามารถเข้ามาอัพเดทด้วยตัวเองได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบ (Log in) ด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ของเรา

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยที่ข้อมูลเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้ความปลอดภัย ข้อมูลของลูกค้าจะเข้าถึงได้ เฉพาะเจ้าหน้าที่เฉพาะฝ่ายของทางบริษัทเท่านั้น เมื่อท่าน Log in เพื่อเข้าระบบผู้ใช้ Password ของท่านจะเข้ารหัสลับ Encrypt ทุกครั้ง และข้อมูลที่สำคัญ ทางการเงินของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้โดยระบบ SECURE SOCKET LAYER (SSL) ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน ในอุตสาหกรรมธุรกรรมออนไลน์

การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ขาย ซื้อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เช่น ในการใช้กิจกรรมต่างๆ ของร้าน เหล่านี้

 • เพื่อกำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า

 • เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือแนะนำโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ

 • เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการ

 • เพื่อพัฒนาการใช้งานเว็บไซต์หรือการเข้าเว็บไซต์

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่ท่านได้ยินยอมก่อนหน้านี้หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม

เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับทุกคำถาม และทุกความคิดเห็น ยินดีรับฟังเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข พร้อมกับหาทางออกในแนวทางที่ดีที่สุด โดยท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือปัญหาอื่นๆ มาหาเราได้ที่

Line Official Account : @opncommerce

bottom of page